X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev

Qanunlar, digər normativ aktlar



Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

"Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Siyasi partiyalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qrant haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 aprel 2005-ci il tarixli 70 nömrəli qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2011-ci il tarixli 43 nömrəli qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 aprel 2000-ci il tarixli 64 nömrəli qərarı

Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 19.03.2012-ci il tarixli 2-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatının aparılması Qaydaları"

Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 29.12.2011-ci il tarixli 7-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri tərəfindən qrant alınması haqqında müqavilənin (qərarın) surətinin qeydiyyat üçün təqdim edilməməsinə görə inzibati məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi Qaydaları"

Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi barədə müraciətlərin qəbulu və uçotunun aparılmasına dair Qaydalar

Keçidlər