X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список нотариальных контор города Баку

Частный нотариус: Керимов Дахиль Фазиль оглы
Телефон: (012) 567-60-20
E-mail: daxil.kerimov@gmail.com
Адрес: Наримановский район, ул. Тебриз, 227d
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гюльмамедова Шовкат Фирудин кызы
Телефон: (012) 530-17-67
E-mail: 22notariat@gmail.com
Адрес: Насиминский район, ул. Джавадхана, 40
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Дамиров Заур Низами оглы
Телефон: (012) 539-25-77
E-mail: 23notariat@gmail.com
Адрес: Ясамальский район, ул. Ш.Мехдиева, 136/90А
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Наджафли Зарифа Малик кызы
Телефон: (012)427-93-86, (012)427-89-25
E-mail: 24notariat@gmail.com
Адрес: Сураханский район, пос. Гарачухур, ул. К.Исмаилова, 1
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: I-II
Государственный нотариус: Сафаров Фуад Нуширеван оглы
Телефон: (012) 453-18-23
E-mail: baki25dnk@gmail.com
Адрес: Хазарский район, пос. Бузовна, ул. Победы, 4
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гусейнов Ильхам Байрам оглы
Телефон: (012) 412-26-81
E-mail: i.b.huseynov26@gmail.com
Адрес: Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. Айдынбекова, 106
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гурбанов Эльдар Гасан оглы
Телефон: (012) 568-32-48
E-mail: eldar.gurbanov@gmail.com
Адрес: Бинагадинский район, ул. Давудоглы, 1
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Керимов Эльмар Аскер оглы
Телефон: (012) 565-99-83
E-mail: 28notariat@gmail.com
Адрес: Сабаильский район, пос. Бадамдар, ул. М.Мушфига, 2a
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Мирзазаде Ислам Натиг оглы
Телефон: (012) 404-80-94
E-mail: islam_mirzazade@mail.ru
Адрес: Насиминский район, ул. Р.Бехбудова, 122 A
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Алиев Али Ягуб оглы
Телефон: (012) 520-24-33
E-mail: notariat30@gmail.com
Адрес: Низаминский район, пр. Г.Гараева, 56
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гумматов Рамиз Камран оглы
Телефон: (012)456-39-89, (012)456-50-22
E-mail: ramizhummatov@gmail.com
Адрес: Хазарский район, пос. Бина, ул. А.Исазаде, 2
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Иманлы Эльгюн Акиф оглы
Телефон: (012) 430-14-52
E-mail: notariat32@gmail.com
Адрес: Бинагадинский район, 9 мкр., ул. Мир Джалала 31
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Государственный нотариус: Агаев Бахтияр Абдулшамси оглы
Телефон: (012) 456-90-76
E-mail: natariat1991@mail.ru
Адрес: Хазарский район, пос. Зира, ул. Д.Алиева
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Государственный нотариус: Бекташи Субхи Ехтибар оглы
Телефон: (012) 477-32-91
E-mail: 34notariat@gmail.com
Адрес: Сураханский район, пос. Е.Гюнешли, массив "В", д. 26
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Мамедов Джахид Микаил оглы
Телефон: (012) 457-81-16
E-mail: Notariat35@gmail.com
Адрес: Сураханский район, пос. Говсаны, ул. И.Ахлиманова, 10Б
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Дадашева Рена Алмас кызы
Телефон: (012) 373-02-19
E-mail: notariat036@gmail.com
Адрес: Хатаинский район, ул. М.Хади, 65К
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Сулейманов Гулу Абдулали оглы
Телефон: (012) 477-00-12
E-mail: suleymanov.gulu@mail.ru
Адрес: Сураханский район, пос. Е.Гюнешли, массив "А/В", д.117А
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Халилов Икрам Мехраб оглы
Телефон: (012) 465-61-60
E-mail: ikramx@gmail.com
Адрес: Наримановский район, пр. Ататюрка, 36
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гасымлы Ровшан Яшар оглы
Телефон: (012) 550-24-91, (012) 550-29-20
E-mail: notarius39@gmail.com
Адрес: Сабунчинский район, пос. Забрат 2, ш. Кюрдаханы, 10
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гусейнова Шахла Мухаммедали кызы
Телефон: (012) 371-28-38, (012) 379-28-38
E-mail: huseynova.nk40@gmail.com
Адрес: Хатаинский район, ул. Х.Мамедова, 6
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Keçidlər