X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список нотариальных контор города Баку

Частный нотариус: Газизаде Натиг Тариел оглы
Телефон: (012) 599-02-41
E-mail: natiggazizada@gmail.com
Адрес: г.Баку., Насиминский район.,ул. Д.Алиевой, 235
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Мамедов Туфан Мамед оглы
Телефон: (012) 448-81-95, (012) 448-81-55
E-mail: tufanmemmedov@gmail.com
Адрес: Ясамальский район, ж/м Ени Ясамал, пер. ул. Бунядзаде и Талыблы
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гурбанов Эльшан Бахман оглы
Телефон: (012) 430-92-96
E-mail: notariat43@gmail.com
Адрес: Насиминский район, 5 мкр., ул. 20 января, .3
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: I-II
Частный нотариус: Сулейманлы Хикмат Бахтияр оглы
Телефон: (012) 561-11-44, (012) 561-10-44
E-mail: notariatkontoru44@gmail.com
Адрес: Бинагадинский район, ул. А.Нахчивани, 4B
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Шукуров Тофиг Гюлаббас оглы
Телефон: (012) 446-13-45
E-mail: baki45nk@gmail.com
Адрес: Гарадагский район, пос. Сахиль, ул. Захида Гасымова
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI
Частный нотариус: Керимова Тамилла Гусейнбала кызы
Телефон: (012) 493-63-23
E-mail: notariat46@gmail.com
Адрес: Сабаильский район, ул. З.Алиевой, 23
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Государственный нотариус:
Телефон: (012) 410-51-87
Адрес: Гарадагский район, пос. Мушфига
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Гусейнов Саадат Эльдар оглы
Телефон: (012) 342-84-44
E-mail: saadat.huseynov48@gmail.com
Адрес: Бинагадинский район, Хырдаланское шоссе, 4
Рабочие дни: I-II-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: III-IV
Государственный нотариус:
Телефон: (012) 403-88-87
Адрес: пр. Г.Алиева, 105
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Рахманов Кянан Акиф оглы
Телефон: (012) 421-21-09
E-mail: notariat50@gmail.com
Адрес: Низаминский район, ул. А.Манафова, 16
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Керимов Узеир Фейруз оглы
Телефон: (012) 541-21-68
E-mail: uzeir.kerimov1977@gmail.com
Адрес: Наримановский район, пр. Ататюрка, , пр. Азадлыг 132
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Зейналов Эльчин Самедага оглы
Телефон: (012) 374-78-08, (012) 376-78-08
E-mail: e.s.zeynalov@gmail.com
Адрес: Низаминский район, пр. Г.Гараева, 115/9
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Гусейнов Али Абдулгусейн оглы
Телефон: (012)538-44-14, (012) 538-44-12
Частный нотариус: Алекперова Сяма Рафик кызы
E-mail: notariat53@gmail.com
Адрес: Ясамальский район, ул. А.Алекберова, кв. 528, д. Е
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Частный нотариус: Ханкишиев Симран Бейлер оглы
Телефон: (012) 441-38-59, (012) 441-11-62
E-mail: notariat54@gmail.com
Адрес: Насиминский район, ул. Хан Шушински, 12
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Самедов Натиг Мирзахан оглы
Частный нотариус: Гасымова Айтекин Эльдар кызы
Частный нотариус: Заргаров Октай Азиз оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: asan1.notariat@gmail.com
Адрес: Наримановский район, пр. Ататюрка, , ул. Ак. Гасана Алиева, 36
Рабочие дни: I-II-III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Частный нотариус: Велиев Хикмат Юсиф оглы
Частный нотариус: Тагизаде Басти Аскер кызы
Частный нотариус: Мамедов Гусейн Гусейнага оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: bakuasan2.nk@gmail.com
Адрес: Хатаинский район, пр. Нобеля, 23
Рабочие дни: I-II-III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Частный нотариус: Шахгельдиев Расим Мовсум оглы
Частный нотариус: Алиева Хураман Рафаил кызы
Телефон: (012) 108
E-mail: xuramannot@gmail.com
Адрес: Ясамальский район, ул. А.М.Шарифзаде 39
Рабочие дни: I-II-III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Частный нотариус: Гаджиева Хиджран Гисмат кызы
Частный нотариус: Габиббейли Сидги Ягуб оглы
Частный нотариус: Мехдиев Бабек Мирзага оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: asan4notariat@gmail.com
Адрес: Сабунчинский район, ул. Сюльх 197
Рабочие дни: I-II-III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Частный нотариус: Аббасов Алтай Сейфаддин оглы
Частный нотариус: Зульфугаров Рамин Зульфугар оглы
Частный нотариус: Исмаилов Эльшан Эйюб оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: notariat5@mail.ru
Адрес: Низаминский район, пр. Г.Алиева, 115
Рабочие дни: I-II-III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Частный нотариус: Абузарова Антига Надир кызы
Телефон: (012) 108
E-mail: antiga.abuzarova@gmail.com
Адрес: Насиминский район, Хатаинский пр-т. Железнодорожный Вокзал, 2-й этаж
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 10:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва
Keçidlər