X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список региональных нотариальных контор


АГДАМСКИЙ РАЙОН
Временно исполняющий обязанности государственного нотариуса: Алиев Мамед Низами оглы
Телефон: (02632) 5-07-39
E-mail: eliyevmemmed212@gmail.com
Адрес: пос. Гузанлы, ул. З.Алиевой
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

АГДАШСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Алиев Мухаммед Алиюсиф оглы
Телефон: (02023) 5-22-50
E-mail: agdasnk@gmail.com
Адрес: ул. М.Исаева 5
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

АГСТАФИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Мусаев Сабит Сабир оглы
Телефон: (02222) 5-21-85
E-mail: agstafank@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева 26
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

АГСУИНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Аджалов Эмиль Исмихан оглы
Телефон: (02022) 6-59-95
E-mail: agsu.notariat@gmail.com
Адрес: ул. Самеда Вургуна, Административное здание
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

АГДЖАБЕДИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Байрамов Турал Адильхан оглы
Телефон: (02127) 5-22-12
E-mail: agcabedi.notariat@gmail.com
Адрес: пр. У.Гаджибекова 206
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

АСТАРИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Мирджавадов Джавид Фахраддин оглы
Телефон: (02522) 5-15-74
E-mail: astara1nk@gmail.com
Адрес: пр. Азербайджан 15
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

БАЛАКЕНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Исмаилова Гюльбахар Ахмед кызы
Телефон: (02429) 5-15-10
E-mail: balaken.nkgmail.com
Адрес: ул. С.Гезалов 12
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

БЕЙЛАГАНСКИЙ РАЙОН
Временно исполняющий обязанности государственного нотариуса:: Ибадуллаев Фахраддин Тархан оглы
Телефон: (02122) 5-25-72
E-mail: beyleqandnk@gmail.com
Адрес: ул. Расулзаде 18
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII
Телефон: (02122) 6-82-02
Адрес: село I Шахсевен
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

БАРДИНСКИЙ РАЙОН
Телефон: (02020) 5-45-83, 5-12-29
Адрес: ул. М.Э.Расулзаде, 11
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI
Адрес: ул. Низами, 78
Рабочие дни: I-II-V-VI-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: III-IV
Частный нотариус: Гасанзаде Мардан Али оглы
Частный нотариус: Атакишиева Тамаша Мехдигулу кызы
Телефон: (012) 108
E-mail: merdanhasanzade@gmail.com
Адрес: г. Барда, пр. Гейдара Алиева 100
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

БИЛЯСУВАРСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Мамедов Ханоглан Рзагулу оглы
Телефон: (02529) 5-12-52
E-mail: bilesuvar.notariatkontoru@mail.ru
Адрес: ул. Г.Алиева 41
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ДЖЕБРАИЛЬСКИЙ РАЙОН
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ДЖАЛИЛАБАДСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Фараджов Латиф Фарзулла оглы
Телефон: (02524) 5-37-55
E-mail: celilabad1sayli@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: V-VI
Государственный нотариус: Багирзаде Ибрагим Руфат оглы
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ДАШКЕСАНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Гурбанов Аббас Джабраил оглы
Телефон: (02221) 5-51-86
E-mail: daskesendnk@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 1
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ФИЗУЛИНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности государственного нотариуса: Ибадуллаев Фахраддин Тархан оглы
Телефон: (02631) 5-01-39
E-mail: fizulidnk@gmail.com
Адрес: село Бабабахманли
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ГЁРАНБОЙСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Асланов Хагани Аслан оглы
Телефон: (02224) 5-31-68
E-mail: rena.notarius.goranboy@mail.ru
Адрес: ул. Д.Горгуда 15
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГЁЙЧАЙСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Наджафли Полад Алиага оглы
Телефон: (02027) 4-07-86
E-mail: geonota@mail.ru
Адрес: ул. Нариманова, 54
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Keçidlər