X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список региональных нотариальных контор


ГЁЙГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Эйвазов Агиль Ахад оглы
Телефон: (02220) 5-23-76
E-mail: goygolnotar@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 36
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

КЕДАБЕКСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Исмаилова Телли Иса кызы
Телефон: (02232) 6-47-05
E-mail: gedebeynk@gmail.com
Адрес: ул. М.Э.Расулзаде
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ГАДЖИГАБУЛСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Сафаров Руслан Султан оглы
Телефон: (02120) 4-41-88
E-mail: haciqabulnk@gmail.com
Адрес: ул. Г.Гамидова 115
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ХАЧМАЗСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Мамедов Фирдовси Суратдин оглы
Телефон: (02332) 5-55-40
E-mail: xachmaz.xnk1@gmail.com
Адрес: Г. Хачмаз, ул. Нариман Нариманова, зд. 70
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI
Адрес: г. Худат H.ул. З.Тагиева 25
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ХЫЗИНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Мамедов Сабухи Тейюб оглы
Телефон: (02331) 5-01-97
Адрес: пр. Г.Алиева, 41
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ИМИШЛИНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Насиров Сеймур Гуламгусейн оглы
Адрес: пр. Г.Алиева, 125
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Заидов Зафар Рза оглы
Телефон: (02124) 6-22-36
E-mail: imishlink@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 121
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: V-VI

ИСМАИЛЛИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Джаббаров Абдулла Нургалам оглы
Телефон: (02028) 5-33-53
E-mail: ismayillink@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 31a
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

КЕЛЬБАДЖАРСКИЙ РАЙОН
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

КЮРДАМИРСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Эфендиев Эльнур Мехман оглы
Телефон: (02025) 5-01-74
E-mail: kurdemirnk@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 1
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГАЗАХСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Тагиев Ильяс Низами оглы
Телефон: (02229) 5-10-18
E-mail: qazax.notary@gmail.com
Адрес: ул. З.Тагиева 20
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ГАХСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Хасиева Зима Кямал кызы
Телефон: (02425) 5-30-14
E-mail: qaxnotariat@gmail.com
Адрес: ул. У.Гаджибекова
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

ГАБАЛИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Мамедов Заур Ибиш оглы
Частный нотариус: Османлы Садай Гусйен оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: asan.qebele@mail.ru
Адрес: г. Габала, ул. Э.Керимова, 79
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

ГОБУСТАНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Гурбан Тамерлан Абдулгафур оглы
Телефон: (02024) 5-00-70
E-mail: qobustandnk@gmail.com
Адрес: пос. Мараза, , пр. Г.Алиева, 118
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

ГУБАДЛИНСКОГО РАЙОН
Телефон: (1864) 8-08-64
Адрес: г. Сумгаит, 11 мкр., зд. 2
Рабочие дни: I-II-III-VI-VII
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: IV-V

ГУСАРСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Тагиев Даянат Адгёзал оглы
Телефон: (02338) 5-24-31
E-mail: qusarnotariat@gmail.com
Адрес: ул. Н.Шарифова, 14
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ЛАЧИНСКИЙ РАЙОН
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

ЛЕРИКСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Мустафаев Мустафа Нуру оглы
Телефон: (02527) 5-24-31
E-mail: lerikdnk@gmail.com
Адрес: пл. Г.Алиева, 9
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ЛЕНКОРАНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Исмаилов Сафар Юсуфали оглы
Телефон: (02525) 5-47-03
E-mail: lankarannkgmail.com
Адрес: ул. А.Асланова, 60
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Keçidlər