X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список региональных нотариальных контор

Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

МАСАЛЛИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Ибрагимов Аловсат Агакиши оглы
Частный нотариус: Садыгов Вюсал Акиф оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: masalli.notariat@gmail.com
Адрес: г. Масаллы, , пр. Г.Алиева,
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

НЕФТЧАЛИНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Наджафова Саадат Ашраф кызы
Телефон: (02126) 3-33-90
E-mail: neftchaladnk@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 30
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ОГУЗСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Мамедов Вагиф Ягуб оглы
Телефон: (02421) 5-24-81
E-mail: notariatoguz@gmail.com
Адрес: ул. Хатаи, 6
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

СААТЛИНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Худыев Пярвин Этибар оглы
Телефон: (02128) 5-35-32
Адрес: пр. Г.Алиева, 137
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

САБИРАБАДСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Qurbanov Faiq Ağamoğlan oğlu
Частный нотариус: Зейналов Мухаддин Гаджи оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: sabirabad-dnk@mail.ru
Адрес: г. Сабирабад, пр. Г.Алиева, 128
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

САЛЬЯНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Гусейнов Мирисмаил Мирмахмуд оглы
Телефон: (02521) 5-22-27
E-mail: mirismayil_huseynov@mail.ru
Адрес: ул. Г.Алиева, 3
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

САМУХСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Mаггерамов Эльнур Мирбашир оглы
Телефон: (02227) 5-18-12
Адрес: пр. Г.Алиева, 52
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

СИЯЗАНСКИЙ РАЙОН
Временно исполняющий обязанности государственного нотариуса: Мирзаев Хаким Мамедрза оглы
Телефон: (02330) 4-07-23
E-mail: siyezendnk@gmail.com
Адрес: ул. Т.Исмаилова, 1A
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ШАБРАНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Гусейнов Азай Хасай оглы
Телефон: (02335) 3-24-14
E-mail: azay1955@gmail.com
Адрес: ул. М.Э.Расулзаде, 39
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ШЕМАХИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Эйюбов Яшар Назим оглы
Телефон: (02026) 5-09-63
E-mail: samaxi.notariat@gmail.com
Адрес: ул. Молодёжи, 22
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ШЕКИНСКИЙ РАЙОН
Телефон: (02424) 4-49-48
Адрес: пр. Ахундова
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ШЕКИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Юсифов Шамиль Мазаил оглы
E-mail: shekinotariat@gmail
Адрес: ул. Сабита Рахмана, 15
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ШАМКИРСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Гурбанов Сиявуш Гейдар оглы
Телефон: (02230) 5-36-20
E-mail: shemkirnot@gmail.com
Адрес: ул. Низами 5
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Насибов Сардар Намик оглы
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

ТОВУЗСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Рзаев Панах Мехди оглы
Телефон: (02231) 5-38-31
E-mail: tovuzrnk@gmail.com
Адрес: ул. Низами, д. 2, кв. 4
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ТЕРТЕРСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Рустамов Адиль Хилал оглы
Телефон: (02223) 6-36-02
E-mail: terterdnk@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 46
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

УДЖАРСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Джалалов Эльман Ахлиман оглы
Телефон: (02020) 3-11-57
E-mail: ucarnk@gmail.com
Адрес: ул. Нариманова, 16
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Keçidlər