X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список региональных нотариальных контор


ЯРДЫМЛИНСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Оруджев Наиль Хилал оглы
Телефон: (02520) 5-28-76
Адрес: ул. Азербайджан, 100
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ЕВЛАХСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Бахышова Гюльянаг Гулу кызы
Телефон: (02233) 6-46-63
E-mail: yevlax.1notariat@gmail.com
Адрес: пр. Г.Алиева, 23
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: ------
Телефон: (02233) 6-58-47
Адрес: пр. Г.Алиева, 26
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: I-II

ЗАГАТАЛЬСКИЙ РАЙОН
Телефон: (02422) 5-66-33
Адрес: ул. А.Асланова, 57
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Частный нотариус: Искандарова Гёзаль Искандар кызы
Телефон: (02422) 5-21-75
E-mail: isgenderova.gozel@gmail.com
Адрес: г. Загатала, Халида Хасилова 3
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: V-VI

ЗЯНГИЛАНСКИЙ РАЙОН
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ЗАРДАБСКИЙ РАЙОН
Государственный нотариус: Ахмедов Мубариз Тахир оглы
Телефон: (02029) 6-67-00
E-mail: zerdabdnk@gmail.com
Адрес: ул. Р.Керимова, 44
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ГУБИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Гаджиев Азяр Садраддин оглы
Телефон: (012)108
Частный нотариус: Гусейнов Эльвин Эльбрус оглы
E-mail: qubaasannotar@gmail.com
Адрес: г. Губа, проспект Г.Алиева, блок 32-33
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

МИНГЯЧЕВИРСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Гусейнов Эльхан Ильяс оглы
Телефон: (012) 108
Частный нотариус: Рзаев Нидаят Башир оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: huseynovelxan1972@gmail.com; nidayet.notarius@gmail.com
Адрес: г. Мингячевир, проспект Г. Алиева 380
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

ИМИШЛИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Заидов Зафар Рза оглы
Телефон: (012)108
Частный нотариус: Насиров Сеймур Гуламгусейн оглы
Телефон: (012)108
Адрес: ул. С.Фаталиев 1
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 09:00-19:00 (суббота-воскресенье: 09:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва

ШЕКИНСКИЙ РАЙОН
Частный нотариус: Юсифов Шамиль Мазаил оглы
Телефон: (012)108
Частный нотариус: Насибов Сардар Намиг оглы
Телефон: (012)108
Адрес: ул. З.Алиева 4
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 09:00-19:00 (суббота-воскресенье: 09:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва
Keçidlər