X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список регистрационных отделов

-: -
Телефон: (022) 55-36-53
E-mail: kepez_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. М.Халафова, 18
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Начальник: Гусенова Севиндж Чингиз кызы
Телефон: (012) 108
Телефон: (02226)5-06-81
E-mail: asan_gence_vva@mail.ru
Адрес: г. Гянджа, пр. Г.Алиева, 87a
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 9:00-19:00 (суббота-воскресенье: 9:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва

ГОРОД МИНГЯЧЕВИР
Начальник: Гусенова Севиндж Эльгиз кызы
Телефон: (02427) 5-49-60
E-mail: mingecevir_seher_vva@mail.ru
Адрес: пр. Гейдара Алиева
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ГОРОД НАФТАЛАН
Начальник: Гулиев Эльшан Азад оглы
Телефон: (02235) 2-14-10
E-mail: naftalan_seher_vva@mail.ru
Адрес: ул. С.Вургуна, 30
Рабочие дни: III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: I-II

ГОРОД ШИРВАН
Начальник: Гулиев Бахман Агабала оглы
Телефон: (02121) 5-33-71
E-mail: sirvan_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. 20 января, 16
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

АБШЕРОНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Раджабли Гахраман Фируз оглы
Телефон: (012) 342-11-07
E-mail: abseron_rayon_vva@mail.ru
Адрес: Абшеронский район, г. Хырдалан, ул. З.Алиевой, 2
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

АГДАМСКИЙ РАЙОН
Начальник: Зейналов Зохраб Буняд оглы
Телефон: (02632) 5-05-26
E-mail: agdam_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пос. Гузанлы, пр. Г.Алиева,
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

АГДАШСКОГО РАЙОНА
Начальник: Мамедов Эльнур Мазахир оглы
Телефон: (02023) 5-50-64
E-mail: agdas_rayon_vva@mail.ru
Адрес: Центр Г.Алиева
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

АГСУИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Алиев Атакиши Тавакгюл оглы
Телефон: (02022) 6-52-29
E-mail: agsu_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Т.Алиярбекова, 9
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

АГДЖАБЕДИНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Ахмедов Ислам Ахмед оглы
Телефон: (02127) 5-07-40
E-mail: agcabedi_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Насими
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

АГСТАФИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Гасымова Арифа Йолчу кызы
Телефон: (02222) 5-26-15
E-mail: agstafa_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 32
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

АСТАРИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Гасымов Вугар Малик оглы
Телефон: (02522) 5-25-85
E-mail: astara_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Азербайджана, 17
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

БАЛАКЕНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Шабанлы Саадат Азиз кызы
Телефон: (02429) 5-17-52
E-mail: balaken_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. М.Асадова, 15б
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

БЕЙЛАГАНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Махмудов Малик Аскер оглы
Телефон: (02122) 5-14-69
E-mail: beyleqan_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Г.Алиева, 18
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

БАРДИНСКИЙ РАЙОН
Начальник:
Телефон: (02020) 5-10-98
E-mail: berde_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пов. Кероглы, 4, здание 7
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII
Главный консультант: Афандиева Мафтуна Мустафа кызы
Телефон: (012) 108; dax.nöm 81317
E-mail: asan_berde_vva@mail.ru
Адрес: г. Барда, пр. Г.Алиева, 100
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 9:00-19:00 (суббота-воскресенье: 9:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва

БИЛЯСУВАРСКИЙ РАЙОН
Начальник: Гасанов Ханверди Алифхан оглы
Телефон: (02529) 5-16-49
E-mail: bilesuvar_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 42A
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ДЖЕБРАИЛЬСКИЙ РАЙОН
Начальник: Гулиев Ингилаб Мамедали оглы
Телефон: (012) 567-73-18
E-mail: cebrayil_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Баку, ул. Бакуви, 20; Билясуварский район, здание Исполнительно власти пос. Джабраил
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ДЖАЛИЛАБАДСКИЙ РАЙОН
Начальник: Меликова Саадат Фарзулла кызы
Телефон: (02524) 5-50-85
E-mail: celilabad_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 166
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ДАШКЕСАНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Гурбанов Джейхун Фазиль оглы
Телефон: (02221) 5-47-28
E-mail: daskesen_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. М.Асадова, 8
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Keçidlər