X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список регистрационных отделов


ФИЗУЛИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Насирова Солмаз Ахан кызы
Телефон: (02631)-5-00-87
E-mail: fuzuli_rayon_vva@mail.ru
Адрес: село Ахмедбейли
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 9:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГЁРАНБОЙСКИЙ РАЙОН
Начальник: Сардарлы Тугай Джаваншир оглы
Телефон: (02224) 5-34-06
E-mail: goranboy_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Дживазаде, 16
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГЁЙЧАЙСКИЙ РАЙОН
Начальник: Мамедова Кёнуль Сабир кызы
Телефон: (02027) 4-01-91
E-mail: goycay_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Н.Нариманова., 50
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

КЕДАБЕКСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Исмаилов Видади Мухаммед оглы
Телефон: (02232) 6-01-76
Телефон: (02232) 6-01-76
E-mail: gedebey_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 3
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ГАДЖИГАБУЛСКИЙ РАЙОН
Начальник: Джафарова Джемаль Садай кызы
Телефон: (02120) 4-34-24
E-mail: haciqabul_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул.И.Гаибов 29
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГЁЙГЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Начальник: Гаджиев Эльдениз Тофик оглы
Телефон: (02220) 5-24-92
Адрес: пр. Г.Алиева, 53
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ХАЧМАЗСКИЙ РАЙОН
Начальник: Алиев Азер Сабри оглы
Телефон: (02332) 5-39-58
E-mail: xacmaz_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Н.Нариманова, 72A
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ХЫЗИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Мамедов Ровшан Азиз оглы
Телефон: (02331) 5-01-95
E-mail: xizi_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Т.Озала, Административное здание
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ИМИШЛИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Бахыш Сафа Аскер кызы
Телефон: (02124) 6-22-01
E-mail: imisli_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. С.Казиева, 12A
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ИСМАИЛЛИНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Джабиев Намиль Маариф оглы
Телефон: (02028) 5-45-15
E-mail: ismayilli_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 49
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

КЕЛЬБАДЖАРСКИЙ РАЙОН
Начальник: ---
Ведущий консультант: Намазов Эльнур Фахраддин оглы
Телефон: (02225)-8-51-36
E-mail: kelbecer_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Гянджа, пос. Гюлистан, общежитие АКТА, 6
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

КЮРДАМИРСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Алиев Атакиши Тавакгюл оглы
Телефон: (02025) 5-02-05
E-mail: kurdemir_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 22
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ГАЗАХСКИЙ РАЙОН
Начальник: Самедова Масума Амин кызы
Телефон: (02229) 5-13-29
E-mail: qazax_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 172A
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГАХСКИЙ РАЙОН
Начальник: Шукурова Кямаля Чингиз кызы
Телефон: (02425) 5-21-43
E-mail: qax_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. М.Рахима, 1
Рабочие дни: I-II-III-IV-VII
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: V-VI

ГАБАЛИНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Махмудов Васиф Махяддин оглы
Телефон: (012) 108
E-mail: qebele_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Габала, ул. Э.Керимова
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 09:00-19:00 (суббота-воскресенье: 9:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва
Начальник: Багирова Зинят Бахтияр оглы
Телефон: (02420) 5-02-14
Телефон: (02420)-5-43-74
E-mail: qebele_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 281
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ГОБУСТАНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Сеидахмедли Урфила Шамиль кызы
Телефон: (02024) 5-23-07
E-mail: qobustan_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Гобустан, пр. Г.Алиева, 2
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ГУБИНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Ибрагимов Кямран Алислам оглы
Телефон: (02333) 5-20-46
E-mail: quba_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Губа, ул. Фатали хана, 135
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VI-VII

ГУБАДЛИНСКОГО РАЙОН
Начальник: Абдуллаева Афет Тельман кызы
Телефон: 018-655-09-83
E-mail: qubadli_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Сумгаит, кв. 29, ул. Н.Нариманова., д. 7
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ГУСАРСКИЙ РАЙОН
Начальник: Мурадов Адыгозал Мовлуд оглы
Телефон: (02338) 5-29-23
E-mail: qusar_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. С.Салахова, 1
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I
Keçidlər