X
Azərbaycanın tutduğu yol müstəqil Azərbaycan Respublikası, demokratik hüquqi cəmiyyət qurmaq yoludur! Heydər Əliyev
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşməsi başlıca şərtdir İlham Əliyev
Bölmələr

Список регистрационных отделов


УДЖАРСКИЙ РАЙОН
Ведущий консультант: Вахидов Малик Гейдар оглы
Телефон: (02021)-3-16-55
E-mail: ucar_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Г.Алиева, 79
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ЯРДЫМЛИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Магерремов Ильгар Хосров оглы
Телефон: (02520) 6-10-46
E-mail: yardimli_rayon_vva@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 63
Рабочие дни: I-II-III-IV-V
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VI-VII

ЕВЛАХСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Азизов Нариман Гытан оглы
Телефон: (02233) 6-49-67
E-mail: yevlax_rayon_vvaq@mail.ru
Адрес: пр. Г.Алиева, 42
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ЗАГАТАЛЬСКИЙ РАЙОН
Начальник: Калашова Айбениз Шариф кызы
Телефон: (02422) 5-63-00
E-mail: zaqatala_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Ф.Амирова, 18
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 09:00-18:00
Перерыв: 13:00-14:00
Нерабочие дни: VII-I

ЗЯНГИЛАНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Гаджиева Сульхане Сардар кызы
Телефон: (012) 568-91-10
E-mail: zengilan_rayon_vva@mail.ru
Адрес: г. Баку, Бинагадинский район, ул. А.Мамедова, 119
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ЗАРДАБСКИЙ РАЙОН
Начальник: Нуриев Рахим Искандар оглы
Телефон: (02029) 6-63-25
E-mail: zerdab_rayon_vva@mail.ru
Адрес: ул. Р.Керимова, 46
Рабочие дни: II-III-IV-V-VI
Рабочее время: 10:00-19:00
Перерыв: 14:00-15:00
Нерабочие дни: VII-I

ГУБИНСКИЙ РАЙОН
Исполняющий обязанности начальника: Мамедов Гамид Гусейн оглы
Телефон: (012) 108
Адрес: г. Губа, проспект Г.Алиева, блок 32-33
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

МИНГЯЧЕВИРСКИЙ РАЙОН
Начальник: Тапдыгова Сара Мазахир кызы
Телефон: (012) 108
Адрес: г. Мингячевир, проспект Г. Алиева 380
Рабочие дни: Все дни недели
Рабочее время: 10:00-20:00 (суббота-воскресенье: 11:00-17:00)
Перерыв: Без перерыва

ШЕКИНСКИЙ РАЙОН
Начальник: Мустафаев Мамед Мовлуд оглы
Телефон: (012) 108
Адрес: ул. З.Алиева 4
Рабочие дни: I-II-III-IV-V-VI-VII
Рабочее время: 09:00-19:00 (суббота-воскресенье: 09:00-16:00)
Перерыв: Без перерыва
Keçidlər