Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı

Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə forması

Dövlət qeydiyyatına alınmış qurumların təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) titul vərəqinin və nizamnaməyə (əsasnaməyə) dəyişikliyi əks etdirən sənədin forması

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları”nın, habelə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.04.2005-ci il tarixli 70 nömrəli Qərarı

“Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı sazişin hazırlanması üçün danışıqların aparılması və bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16.03.2011-ci il tarixli 43 nömrəli Qərarı

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 19.03.2012-ci il tarixli 2-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatının aparılması Qaydaları”

iacca
help_az
iap
eplc