Qeyri-kommersiya qurumlarının fəaliyyəti

Qrant müqaviləsinin (qərarının) və müqavilədə (qərarda) edilmiş dəyişikliyin qeydə alınmasına dair ərizə formaları (fiziki və hüquqi şəxslər üçün)

Qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatların reyestrə daxil edilməsinə dair ərizənin forması

Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilənin və müqaviləyə edilmiş dəyişikliyin qeydiyyata alınmasına dair ərizə formaları

Qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyin əldə edilməsi barədə ərizənin forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının filial və ya nümayəndəliklərinin reyestrə daxil edilməsi barədə ərizə forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının ləğv prosesində olması ilə bağlı məlumatların dövlət reyestrinə daxil edilməsi barədə ərizə forması

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Siyasi partiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Həmkarlar ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Qeyri-hökumət təşkilatlarına elektron xidmətlərin göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20.11.2013-cü il tarixli 26 nömrəli Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.10.2015-ci il tarixli 652 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant verilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ilə razılaşdırılması Qaydası”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.10.2015-ci il tarixli 654 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısı”

“Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrantların verilməsi prosedurunda “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.10.2016-cı il tarixli 1083 nömrəli Fərmanı

“Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 05.06.2015-ci il tarixli 216 nömrəli Qərarı

“Qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatların təqdim edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21.10.2015-ci il tarixli 336 nömrəli Qərarı

“Qeyri-hökumət təşkilatları, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən xarici maliyyə mənbələri hesabına xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi haqqında müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21.10.2015-ci il tarixli 337 nömrəli Qərarı

“Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22.10.2015-ci il tarixli 339 nömrəli Qərarı

“Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.12.2009-cu il tarixli 201 nömrəli Qərarı

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 31.10.2014-cü il tarixli 10-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları”

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 28.12.2015-ci il tarixli 11-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin öyrənilməsi Qaydaları”

iacca
help_az
iap
eplc