İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası

Qadınlara qarşı ayrı - seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı Konvensiya

Konvensiyanın 19-cu maddəsi üzrə iştirakçı-dövlətlər tərəfindən təqdim olunmuş məruzələrin baxılması. İşgəncələrə qarşı Komitənin yekun icmalı (30-cu sessiya - 6 may 2003-cü il)

İşgəncələrin və qeyri - insani, yaxud insan ləyaqətini alçaldan rəftarın və ya cəzaların qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyası

İşgəncələr və qeyri-insani və ya alçaldıcı rəftar və ya cəzaların qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsinin Azərbaycana etdiyi səfər haqqında Azərbaycan hökümətinə məruzəsi

Avropa penitensiar qaydaları

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın Konvensiyaya və onun birinci Protokoluna artıq daxil edilənlərdən başqa bəzi hüquq və azadlıqların təmin olunmasına dair 4 saylı Protokolu

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın Ölüm cəzasının ləğvinə dair 6 saylı Protokolu

Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyaya, Uşaqların silahlı münaqişələrdə iştirakı ilə əlaqədar Fakultativ Protokol

"İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyaya dair bu Konvensiyanın nəzarət sisteminə düzəlişlər edilməsini nəzərdə tutan 14 saylı Protokol

İnsan alverinə və üçüncü şəxslər tərəfindən fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında Konvensiya Preambula

İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya

Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiya

Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında Konvensiya

Nikaha daxil olmağa razılıq, minimal nikah yaşı və nikahların qeydə alınması haqqında Konvensiya

Əlillərin hüquqları haqqında Konvensiya

Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanın Uşaq alverinə, uşaq fahişəliyinə və uşaq pornoqrafiyasına dair Fakultativ Protokolu

Конференция высокого уровня о будущем Европейского суда по правам человека. Интерлакенская декларация

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin gələcəyinə həsr olunmuş Yüksək səviyyəli Konfrans. İzmir Bəyannaməsi

İnsan hüquqları Məhkəməsi tərəfindən şikayətlərin qəbul edilməsi kriteriyalarına dair Praktiki Bələdçi

Məhkumların islah edilməsində ictimaiyyətin iştirakı və cəzanı icra edən müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları

Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası

İnsan hüquqlari üzrə Avropa Məhkəməsinin gələcəyinə dair yüksək səviyyəli konfrans. Brayton Bəyannaməsi

Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-мигрантов и членов их семей

iacca
help_az
iap
eplc