Ius est ars boni et aeqvi

Hüquq - yaxşı iş və ədalət incəsənətidir

In favorem libertatis omnia jura clamant; sed est modus in rebus

В пользу свободы вопиет всякое право, но всему есть мера
 
Notariusların hüquq və vəzifələri haqqında
Notarius nəzərdə tutulmuş aşağıdakı hüquq və vəzifələrə malikdir.


Notariusun hüquqları:
 • əqdlərin və etibarnamələrin təsdiq edir;
 • miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlər görür;
 • vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələr verir;
 • ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələr verir;
 • yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələr verir;
 • sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiq edir;
 • sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edir;
 • sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edir;
 • şəxsin sağ olması faktının təsdiq edir;
 • şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edir;
 • şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiq edir;
 • sənədlərin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edir;
 • fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verir;
 • öhdəliyin icra predmetinin saxlanmağa, pul məbləğlərinin, qiymətli kağızların və vəsiyyətnamələrin depozitə qəbul edir;
 • icra qeydlərinin aparır;
 • veksellərə protestlərin tərtib edir;
 • çeklərin ödənilmək üçün təqdim edilməsi və çeklərin ödənilmədiyinin təsdiq edir;
 • sənədlərin saxlanmaq üçün qəbul edir;
 • dəniz protestlərinin tərtib edir;
 • sübutları təmin edir.
Habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə notariusa digər hüquqlarda verilə bilər.


Notariusun vəzifələri:
 • fiziki və hüquqi şəxslərə aparılan notariat hərəkətləri ilə bağlı onların hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi, bu hüquqların həyata keçirilməsi və qanuni mənafelərinin qorunması üçün kömək göstərməlidir;
 • hüquqi məlumatsızlığın onlara vura biləcəyi ziyanın qarşısını almaq üçün notariat hərəkətlərinin aparılmasının nəticələri barədə onlara xəbərdarlıq etməlidir;
 • Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına əməl etməsi, peşə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ona məlum olan məlumatların gizli saxlamalıdır.
 

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı növbəti açıq müsabiqə elan edilir


Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı və söhbət mərhələsində sualların hazırlanmasında istifadə olunan normativ hüquqi aktlar
(təkmilləşdirilmişdir)


Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidmətinə qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə davam edir


Qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzərinə

Copyright © Ədliyyə Nazirliyi
All Rights Reserved 2003-2017
designed by: M.O.J.
| |