Ius est ars boni et aeqvi

Hüquq - yaxşı iş və ədalət incəsənətidir

In favorem libertatis omnia jura clamant; sed est modus in rebus

В пользу свободы вопиет всякое право, но всему есть мера
 
Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2013-cü il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2012-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2011-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2010-cu il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2009-cu il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2008-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

Qeydiyyata alınması (verilməsi) üçün təqdim olunmuş qrant müqavilələri (qərarları) barədə 2007-ci il üzrə ümumiləşdirilmiş məlumat

******************************************

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə forması

Dövlət qeydiyyatına alınmış qurumların və təhsil müəssisələrinin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) titul vərəqinin və nizamnaməyə (əsasnaməyə)dəyişikliyi əks etdirən sənədin forması

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin filial və ya nümayəndəliklərinin reyestrə daxil edilməsi barədə ərizə forması

Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi müraciət formaları (fiziki və hüquqi şəxslər üçün)


******************************************

Mətbu nəşrin təsis edilməsinə dair qısa məlumat

Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi

******************************************

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

"Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Siyasi partiyalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

"Qrant haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatı üçün dövlət rüsumunun dərəcələri («Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasinin qanunundan çıxarış)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 aprel 2005-ci il tarixli 70 nömrəli qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2011-ci il tarixli 43 nömrəli qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 aprel 2000-ci il tarixli 64 nömrəli qərarı

Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 19.03.2012-ci il tarixli 2-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatının aparılması Qaydaları"

Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 29.12.2011-ci il tarixli 7-N nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri tərəfindən qrant alınması haqqında müqavilənin (qərarın) surətinin qeydiyyat üçün təqdim edilməməsinə görə inzibati məsuliyyət tədbirlərinin tətbiqi Qaydaları"

Mətbu nəşrlərin təsis edilməsi barədə müraciətlərin qəbulu və uçotunun aparılmasına dair Qaydalar


Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı növbəti açıq müsabiqə elan edilir


Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı və söhbət mərhələsində sualların hazırlanmasında istifadə olunan normativ hüquqi aktlar
(təkmilləşdirilmişdir)


Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidmətinə qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə davam edir


Qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzərinə

Copyright © Ədliyyə Nazirliyi
All Rights Reserved 2003-2017
designed by: M.O.J.
| |