Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi açıq tender elan edir

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

 

Lot - 1: Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşməsi həyata keçirilən  məhkəmələrin inzibati binalarında yanğın siqnalizasiya sistemlərinin çəkilişi  işlərinin

satınalması məqsədilə elektron  vahid internet Portalı vasitəsilə

 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

 

Tender 1 Lot üzrə keçirilir:

Tenderdə  iştirak etmək istəyən iddiaçılara təklif olunur ki, www.etender.gov.az  dövlət сатыналмаларынын ващид internet  Порталынa elektron imza (və ya “ASAN imza”) vasitəsilə daxil olaraq tender haqqında ətraflı məlumat əldə etsinlər. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımı maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdır.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Portal vasitəsilə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu əldə edə  bilərlər.

 

İştirak haqqı: Lot 1 _ 150 manat.

VÖEN:1300286111

Hesab № AZ68CTRE00000000000002088471

Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kodu: 210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesab AZ 41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T.BIK: CTREAZ 22 

Büdcə təsnifatının kodu: 142330

Büdcə  səviyyəsinin kodu: 7

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşаğıdakı sənədləri Портал васитясиля təqdim etməlidirlər.

1.            Tenderdə iştirak haqqının şdənilməsi barədə bank sənədi;

2.            İddiaçının tenderdə iştirak etmək səlahiyyətinin olması haqqında sənəd;

3.            İddiaçının təşkilati və hüquqi sənədləri təsdiq olunmuş qaydada;

4.            Tender təklifi (zərflərinin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

5.            Tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində bank təminatı (zərflərinin açıldığı tarixdən sonra azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

6.                Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından  arayış;

7.                İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

8.                İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;

9.                İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq olunmuş);

10.           İstifadə olunacaq  materialların uyğunluq sertifikatları;

11.           İddiaçının analoji işlərdə təcrübəsi, potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumatı;

12.           Müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş lisenziyalar.

 

Sənədlər Azərbaycan dilində  tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları Portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olunmaqla) 29 oktyabr 2020-ci  il саат 11.00  tarixə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 06 noyabr 2020-ci il саат 16.00 qədər Portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri  10 noyabr 2020-ci il саат 11.00 tarixində elektron olaraq Portal vasitəsilə açılacaqdır.

İddiaçılar tenderin  nəticələri ilə bağlı Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd: Tenderdə iştirak, tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və digər prosedurlar Portal vasitəsilə aparılır.

 

TENDER KOMİSSİYASI

 

iacca
help_az
iap
eplc