Linklər

Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası
http://www.iaaca.net/

AŞ Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupu (GRECO)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası
http://www.antikorrupsiya.gov.az/view.php?lang=az&menu=0

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi
http://genprosecutor.gov.az/content/40/bas-prokuror-yaninda-korrupsiyaya-qarsi-mubarize-bas-idaresi

iacca
iap
Qarabağ Azərbaycandır!
eplc
Ən Tez