Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Litva Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş - 12 iyun 2001-ci ildə Bakı şəhərində imzalanmışdır

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Litva Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında
S A Z İ Ş

 

Bundan sonra "Tərəflər" adlandırılan, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Litva Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi iki ölkənin Ədliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlığın vacibliyini dərk edərək,

İki ölkə arasında elmi, texniki və mədəni əməkdaşlığın müsbət təcrübəsini, həmçinin iki dövlət arasında baş verən inteqrasiya proseslərini nəzərə alaraq,

Azərbaycan və Litva hüquqşünasları arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələrinin gələcəkdə möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə,

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1

Tərəflər aşağıdakı istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq edəcəklər:

  1. qanunvericilik və hüquqi strukturlar haqqında informasiya mübadiləsi;
  2. bir-birinin ədliyyə orqanlarının və idarələrinin təşkili və fəaliyyəti ilə daha ətraflı tanış olmaq üçün Tərəflərin nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi;
  3. hüquq elminin və təcrübənin müxtəlif problemləri üzrə ikitərəfli simpoziumların, konfransların və seminarların təşkili;
  4. hüquq kadrlarının hazırlanması, mütəxəssislərin qarşılıqlı mübadiləsi işində köməklik göstərilməsi;
  5. Tərəflərin ədliyyə orqanları və idarələri arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin bərqərar olunması;
  6. qanun layihələrinin hüquqi ekspertizası üçün bərabər əsaslarla mütəxəssis qruplarının yaradılması;
  7. milli ədliyyə sistemlərinin informatizasiyası sahəsində mütəxəssis mübadiləsinin həyata keçirilməsi.
Maddə 2

Tərəflər bu Saziş çərçivəsində birgə proqramların hazırlanması üzrə komissiyalar təşkil edə bilərlər.

Maddə 3

Tərəflər bu Sazişin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə müvafiq maliyyə imkanlarından çıxış edərək, növbəti il üçün öz konkret əməkdaşlıq layihələrini hər il razılaşdıracaqlar.

Tərəflər bu Sazişin icrasından əmələ gələn bütün xərcləri qarşılıqlı razılıq əsasında çəkirlər.

Maddə 4

Əməkdaşlıq həyata keçirilərkən rus və ingilis dillərindən istifadə ediləcək.

Maddə 5

Tərəflərin qarşılıqlı yazılı razılığı ilə bu Sazişi, onun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada qüvvəyə minin əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.

Bu Sazişin fəaliyyət dairəsinə aid olan məsələlər üzrə Tərəflər arasında mübahisələr və fikir ayrılıqları ikitərəfli danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll ediləcəkdir.

Maddə 6

Bu Saziş onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin yazılı bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Hər bir Tərəf digər Tərəfə diplomatik kanallarla yazılı bildiriş göndərməklə Sazişi denonsasiya edə bilər.

Bu Saziş belə bildirişin alındığı gündən üç ay keçdikdən sonra öz qüvvəsini itirir.

Bakı şəhərində, 12 iyun 2001-ci ildə azərbaycan, litva və rus dillərində hər biri iki nüsxədə olmaqla imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.


Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi
adından

Litva Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi
adından

edliyye2020az
iacca
help_az
iap
eplc